Pozivamo sve zainterensriane gospodarske subjekte da dostave svoju ponudu za Sanaciju i uređenje Crkve u Vrpolju. Javno otvaranje ponuda će se održati u ponedjeljak, 19.09.2016. s početkom u 12 sati, za kada je određen i krajnji rok za dostavu ponuda, a koje se mogu predati osobno ili poštom.

Dokumentacija za nadmetanje

Skip to content