Oglas za prijam izvršitelja na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto višeg referenta – administrator projekta

Oglas za prijam izvršitelja na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto višeg referenta – administrator projekta

Na temelju članaka 28.stavka 3., a sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11., 04/18. i 112/19.) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje („Službeni vjesnik…

Skip to content