Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

STUDENTSKE POMOĆI

Kako Općina Vrpolje duži niz godina novčano pomaže redovne studente sa svojeg područja tako i za ovu akademsku godinu iz socijalnog programa predviđena su novčana sredstva u Proračunu Općine Vrpolje za 2023. godinu za redovne studente sukladno Odluci o jednokratnoj novčanoj naknadi za redovne studente s područja Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 41/22).

Jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 300,00 eura ostvaruju redovni studenti temeljem uvjeta odnosno kriterija propisanih navedenom Odlukom, a podnošenjem Zahtjeva i dostave pravovaljane dokumentacije u Općinu Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje.

Zahtjevi se podnose od 1. listopada do 15. studenoga 2023. godine za akademsku godinu 2023/2024., a isplate novčane naknade izvršiti će se u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Obrazac zahtjeva i gore navedena Odluka može se preuzeti na službenim stranicama Općine Vrpolje www.vrpolje.hr.

Odluka o jednokratnoj novčanoj naknadi za redovne studente s područja Općine Vrpolje

Skip to content