Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja – REGISTAR UGOVORA

Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Ur.broj: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.

U nastavku se nalazi:

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010. – 2016. godinu pa nadalje 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u Registar ugovora 2017. godini, kao i ugovora o jednostavnoj nabavi u istoj tablici

Registri ugovora se nadalje objavljuju sukladno Zakonu na stranici:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Na ovoj stranici je potrebno izabrati gumb “REGISTRI UGOVORA”, a potom izabrati pod naručitelj “Općina Vrpolje” i kliknuti na gumb kreiraj izvješće kako bi dobili registar ugovora za odabrano izvješće.

Od 1.1.2024. godine s radom je započeo novi oglasnik EOJN RH te se registar ugovora nalazi na novoj poveznici: https://eojn.hr/contracts.

Na ovoj stranici se u polje filter upiše Općina Vrpolje te se potom izlista popis sklopljenih Ugovora od početka 2024. godine pa na dalje.

Skip to content