Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv za zakup na području Općine Vrpolje

Agencija za poljoprivredno zemljište raspisala je 4. kolovoza 2014., sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13), javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Općine Vrpolje.

Link objave… 

 • Javni poziv za Općinu Vrpolje 

  Obrasci Gospodarskog programa 

  Prilog 2 

  Prilog 3 

  Upute za ispunjavanje Gospodarskog programa 
 • Sudionik Javnog poziva može biti fizička ili pravna osoba koja je do isteka roka za podnošenje ponuda platila sve dospjele obveze s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i protiv koje se ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. 

 • Sudionik Javnog poziva ostvaruje pravo prvenstva za zakup za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na temelju ostvarenog najvišeg zbroja bodova od mogućih 100 bodova: 
  a) Gospodarski program, do 60 bodova, 
  b) dosadašnji posjednik ako je u mirnom posjedu temeljem valjano provedenog natječaja, 20 bodova, 
  c) visina ponuđene zakupnine, do 20 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine. 

  Ako je više osoba izjednačeno po broju bodova i ponuđenoj zakupnini, najpovoljniji ponuditelj utvrđuje se javnim nadmetanjem sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake („Narodne novine“ broj 120/13). 

  Za stručnu pomoć oko ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u najbliži ured Savjetodavne službe. 

  Prije ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa predlažemo da se detaljno prouče Upute za ispunjavanje Gospodarskog programa i Uredba o načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 66/13).
 • Rok za dostavu ponude je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ovog Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

 

Skip to content