Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM SU IZVEDENE NERAZVRSTANE CESTE

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA

JAVNI POZIV NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM SU IZVEDENE NERAZVRSTANE CESTE

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u naselju Stari Perkovci da Općina Vrpolje kao upravitelj započinje sa postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta u naselju Stari Perkovci u katastarskoj općini Stari Perkovci. Radovi započinju dana 22. travnja 2015. godine i od toga datuma Općina Vrpolje započinje sa obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića dipl.ing.geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30. Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja 30. travnja 2015. godine od 10:00 – 12:00 sati u Društvenom domu u Starim Perkovcima.

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA:
Ankica Zmaić, v.r.

Klasa: 340-01/15-02/6
Ur.broj: 2178/11-01/15-2
Vrpolje, 14. travnja 2015.g.

Skip to content