Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv – Javna rasvjeta Đakovačka ulica

Općina Vrpolje, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za Izgradnju javne rasvjete u Đakovačkoj ulici u Starim Perkovcima, procijenjene vrijednosti nabave: 150.000,00 kuna.
Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 11. kolovoza 2015. godine do 11:00 sati.
Sve ostale informacije o predmetu nabave kao i ostala pripadajuća dokumentacija (poziv na dostavu ponude, ponudbeni list, izjava o dostavi jamstva, troškovnik) može se preuzeti u nastavku.

Dokumentacija za nadmetanje.

Skip to content