Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv – Javna rasvjeta Ulica J. B. Jelačića

Općina Vrpolje, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za Izgradnju javne rasvjete u Ulici Josipa B. Jelačića u Vrpolju, procijenjene vrijednosti nabave: 340.000,00 kuna.
Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 21. rujna 2015. godine do 14:00 sati.
Sve ostale informacije o predmetu nabave kao i ostala pripadajuća dokumentacija (poziv na dostavu ponude, ponudbeni list, izjava o dostavi jamstva, troškovnik) može se preuzeti u nastavku

Dokumentacija za nadmetanje.

 

PITANJE I ODGOVOR ZA NADMETANJE

Skip to content