Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ za održavanje nerazvrstanih cesta

Predmet Javnog natječaja je povjeravanje obavljanja poslova održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Općine Vrpolje za naselja Vrpolje, Stari Perkovci i Čajkovci.

Ugovor s izabranim ponuditeljem se sklapa na vrijeme od 4 godine. 

Tekst natječaja

Skip to content