Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dobra vijest za početak godine – stižu EU sredstva

rurslikaKrajem 2016. godine Općina Vrpolje je odaslala Zahtjev za potporu u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste te nam je ovom prilikom za ovu namjenu dodijeljeno 1.043.091,25 kuna, a temeljem ćlanka 26. stavak 1 Pravilnika o provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (N.N. br. 71/16, 15/17, 17/17 i 27/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Natječaja za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu i poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” provedba operacije 7.2.2. “Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta” (N.N. br. 100/16 i 18/17.

Više u tekstu Odluke o prihvatljivosti

Skip to content