Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Najava 13. sjednice Općinskog vijeća

Za srijedu, 6. lipnja 2018. godine u 20:00 sati je sazvana 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Ovjerene Odluke o provođenju zajedničkog postupka davanja koncesije

Za sjednicu je predlažen sljedeći:

D N E V N I   R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,

2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vrpolje,

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrpolje,

4. Prijedlog Odluke o provođenju zajedničkog postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada,

5. Prijedlog Odluke o zajedničkom provođenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada,

6. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,

7. R a z l i č i t o.

Skip to content