Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka) i 46. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18) Općinska načelnica Općine Vrpolje donijela je

Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Skip to content