Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18) Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 09. kolovoza 2018. godine donijela je RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje.

TEKST RJEŠENJA

Skip to content