Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o popisu imovine i obveza Općine Vrpolje

Na temelju članka 14., 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom polju (“Narodne novine” br. 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje “Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 9/09., 5/13., 14/14 i 1/18.) Općinska načelnica dana 10. prosinca 2018. godine donijelo je 

ODLUKU o popisu imovine i obveza Općine Vrpolje

Za obavljanje popisa dugotrajne imovine, sitnog inventara i opreme, novčanih sredstava te obveza i potraživanja Općine Vrpolje osnivam Povjerenstvo za popis imovine i obveza u sastavu:

1. Tomislav Šimundić, za predsjednika,

2. Nada Funarić, član,

3. Marica Zmaić, član.

Ovdje možete preuzeti cijeli TEKST ODLUKE

Skip to content