Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika

Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 9/09, 5/13, 14/14, i 1/18), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 11. siječnja 2019. godine donijela je 

ODLUKU
o provedbi mjera suzbijanja štetnika
na području Općine Vrpolje u 2019. godini

CIJELI TEKST ODLUKE

Skip to content