Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Temeljem članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“N.N.” broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 18/18.) i članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinska načelnica Općine Vrpolje donosi: 

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Vrpolje za razdoblje 2018. – 2023. godine

Cijeli tekst Odluke

Skip to content