Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Izvješće povjerenika za etiku Općine Vrpolje za 2019. godinu

Na temelju članka 19. stavak 2. Etičkog kodeksa službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 21/18) i članka 2. stavka 2. Odluke o imenovanju povjerenika za etiku („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 21/18), dana 05. ožujka 2020. godine Povjerenik za etiku Općine Vrpolje Andrej Mandarić, univ.spec.oec. podnosi općinskoj načelnici Općine Vrpolje:

Godišnje izvješće povjerenika za etiku Općine Vrpolje za 2019.g.

Skip to content