Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o sufinanciranju troškova nabave dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora

Na svojoj 36. sjednici održanoj 30. lipnja 2020. Općinsko vijeće Općine Vrpolje donijelo je Odluku o sufinanciranju troškova nabave dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora za osnovnu školu za 2020/2021. godinu za učenike s područja Općine Vrpolje.

Pravo na sufinanciranje troškova ostvaruje se podnošenjem pisane zamolbe Općini Vrpolje, općinskoj načelnici uz prilaganje sljedeće dokumentacije:
– preslika osobne iskaznice i OIB roditelja koji podnosi zamolbu i na čiji račun će se izvršiti uplata
– Preslik IBAN računa roditelja na koji će se izvršiti isplata financijskih sredstava
– Orginal račun za kupljena nastavna sredstva ili ostali školski pribor

Uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova školskih udžbenika, nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora su::
– prebivalište na području Općine Vrpolje
– da na dan podnošenja pisanog zahtjeva ili zamolbe roditelji ili staratelji učenika nemaju financijskog duga s bilo koje osnove prema Općini Vrpolje većeg od 200,00 kuna
– da ne ostvaruju pravo financiranja ili sufinanciranja s neke druge osnove propisane zakonskim odredbama

Odluka 2020

Skip to content