Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje

R E P U B L I K A    H R V A T S K A      
B R O D S K O – P O S A V S K A   Ž U P A N I J A
OPĆINA  VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 024-03/22-01/04
Urbroj : 2178-11-01-22-1
Vrpolje, 09. 06. 2022. godine

PREDMET :  11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
                        – p o z i v –

            Sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za

SRIJEDU, 15. LIPNJA 2022. godine u 20,30 sati

            Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vrpolje na dan 31.12.2021.g.,
 3. Prijedlog Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje,
 4. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
 5. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje,
 6. Prijedlog Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
 7. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrpolje,
 8. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Vrpolje,
 9. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vrpolje,
 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje,
 11. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
 12. R a z l i č i t o.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić

                                                                

      

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content