Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje

R E P U B L I K A    H R V A T S K A      
B R O D S K O – P O S A V S K A   Ž U P A N I J A
OPĆINA  VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 024-03/22-01/05
Urbroj : 2178-11-01-22-1
Vrpolje, 13. 07. 2022. godine

PREDMET :  12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
                        – p o z i v –

            Sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za

PONEDJELJAK, 18. SRPNJA 2022. godine u 20,30 sati

            Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:

  1. Usvajanje Zapisnika o radu 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
  2. Prijedlog Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Vrpolje,
  3. Prijedlog Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Vrpolje,
  4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje
  5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje,
  6. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zamolbe NK „Sloge“ Vrpolje,
  7. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
  8. R a z l i č i t o.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content