Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje

R E P U B L I K A    H R V A T S K A      
B R O D S K O – P O S A V S K A   Ž U P A N I J A
OPĆINA  VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 024-03/22-01/07
Urbroj : 2178-11-01-22-1
Vrpolje, 19. 08. 2022. godine

PREDMET :  13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
                        – p o z i v –

            Sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za

ČETVRTAK, 25. KOLOVOZ 2022. godine u 20,30 sati

            Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine,
  2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora za osnovnu školu za školsku godinu 2022/2023.,
  3. Prijedlog Odluke o usklađivanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Vrpolje i Plana zaštite od požara Općine Vrpolje,
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Vrpolje za 2022. godinu,
  5. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
  6. R a z l i č i t o.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content