Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PAŽNJA SVIMA – VISOKOTLAČNI ČELIČNI PLINOVOD

Od tvrtke BROD-PLIN d.o.o. smo zaprimili kartu položaja visokotlačnog voda te Vas ovim putem molimo da svi oni koji su u blizini ovog plinovoda pripaze i utvrde gdje se isti nalazi, a u svrhu sprječavanja oštećenja visokotlačnog plinovoda budući da sanacija istog iziskuje velike troškove te remeti uredan rad distribucijskog sustava.

Nadalje, ukazujemo na činjenicu da je člankom 10. stavkom 1. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN, br. 50/18, 88/19, 36/20, 100/21) propisano da je u slučaju da treća osoba namjerava izvoditi radove u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava dužna, radi osiguranja sigurnosti distribucijskog sustava zatražiti od operatora distribucijskog sustava izdavanje posebnih uvjeta i suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava. Sukladno stavku 6. istog članka širina zaštitnog pojasa distribucijskog sustava iznosi :

– plinovodi i priključci visokog tlaka, mjereno od osi plinovoda ili priključka s obje strane – tri metra.

Nadalje, sukladno članku 10. stavcima 4. i 5. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava podnositelj zahtjeva koji je pribavio suglasnost operatora distribucijskog sustava za izvođenje radova u zaštitnom pojasu, dužan je najkasnije tri dana prije dana početka izvođenja radova obavijestiti operatora distribucijskog sustava o planu odvijanja radova te o danu i satu početka i završetka radova. Zahvati u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava provode se u skladu s uvjetima propisanim u suglasnosti za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava i posebnim uvjetima.

Također podsjećamo da je odgovornost za štetu propisana odredbama Zakona o obveznim odnosima te da je prema općem načelu odgovornosti za štetu onaj tko drugome prouzroči štetu dužan istu naknaditi ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje. Kako bi spriječili štetne radnje koje mogu dovesti do nastanka znatne materijalne štete za operatora distribucijskog sustava te odgovornosti štetnika, pozivamo sve one koji obrađuju poljoprivredna zemljišta u zaštitnom pojasu visokotlačnog plinovoda (sukladno dostavljenoj snimci) da postupe kako je gore navedeno, a sve sukladno zakonskoj i podzakonskoj regulativi.

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

BROD-PLIN d.o.o.

KARTA

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content