Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje

R E P U B L I K A    H R V A T S K A      
B R O D S K O – P O S A V S K A   Ž U P A N I J A
OPĆINA  VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 024-03/22-01/12
Urbroj : 2178-11-01-22-1
Vrpolje, 25. 11. 2022. godine

PREDMET :  16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
                        – p o z i v –

            Sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za

PETAK, 02. PROSINCA 2022. godine u 20,30 sati

            Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
 2. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Vrpolje,
 3. Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Vrpolje,
 4. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vrpolje,
 5. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vrpolje,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Vrpolje,
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Općine Vrpolje,
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje,
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade,
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o grobljima,
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Vrpolje,
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje,
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju koordinatora Općine Vrpolje,
 15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize upravljanja  komunalnom infrastrukturom  Općine Vrpolje
  – Tekst Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Vrpolje
 16. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
 17. R a z l i č i t o.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content