Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje

R E P U B L I K A    H R V A T S K A      
B R O D S K O – P O S A V S K A   Ž U P A N I J A
OPĆINA  VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 024-03/22-01/14
Urbroj : 2178-11-01-22-1
Vrpolje, 15. 12. 2022. godine

PREDMET :  18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
                        – p o z i v –

            Sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za

SRIJEDU, 21. PROSINCA 2022. godine u 18,00 sati

            Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrpolje za 2022.g. sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu,
  Obrazloženje uz izmjene i dopune Proračuna Općine Vrpolje za 2022.godinu
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2022.godini,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2022.godinu,
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2022.godinu,
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2022. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2022.godinu,
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama i udrugama sa područja Općine Vrpolje za 2022. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa korištenja prihoda ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje za 2022. godinu,
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa korištenja prihoda od nakande za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vrpolje za 2022. godinu,
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.godinu,
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa korištenja prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje za 2022.godinu,
 12. Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj naknadi za izvanredne troškove,
 13. Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj naknadi za novorođenu djecu s područja Općine Vrpolje,
 14. Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj naknadi za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora za učenike Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje,
 15. Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj naknadi za nabavu udžbenika, dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora za učenike srednjih škola s područja Općine Vrpolje,
 16. Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj naknadi za redovite studente s područja Općine Vrpolje,
 17. Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj naknadi za umirovljenike s područja Općine Vrpolje,
 18. Prijedlog Odluke o  mjerama čuvanja i zaštite šuma, provođenja šumskog reda  te zabrane loženja otvorene vatre i paljenje drvenog ugljena za šume i šumsko zemljište šumoposjednika na području Općine Vrpolje,
 19. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Vrpolje,
 20. Informacije o planiranim i provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
 21. R a z l i č i t o.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content