Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODLUKA o nerazvrstanim cestama na području Općine Vrpolje

Na temelju članka 107. i 109. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22), članka 21. i članka 22. stavka 1. točke 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 31. Statuta Općine Vrpolje
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 13/22) Općinsko vijeće Općine Vrpolje na 16.
sjednici održanoj dana 2. prosinca 2022. godine, donijelo je

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na području Općine Vrpolje

 

Tekst Odluke

Skip to content