Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi na području Općine Vrpolje za 2023. godinu

Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), članka 11. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15. i 37/21), članka 6. stavka 5. i 6. Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 28/22.) i članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 25/16), Općinska načelnica Općine Vrpolje raspisuje


J A V N I P O Z I V
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
na području Općine Vrpolje za 2023. godinu

Rok za podnošenje prijava odnosno prijedloga projekata i programa po ovom Javnom pozivu na propisanim obrascima je do 1. veljače 2023. godine do 12,00 sati.

Tekst Javnog poziva

Upute za prijavitelje

Obrazac A1

Obrazac A2

Obrazac A3

Obrazac A4

Obrazac A5

Obrazac A6

Obrazac A7

Obrazac A8

Obrazac A9

Obrazac A10

Obrazac A11

Obrazac ocjenjivanja

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content