Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obavijest o postupku označavanja spremnika za odlaganje miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrpolje

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će tvrtka Eko-flor plus d.o.o. u razdoblju od 22. ožujka do 24. ožujka 2023. godine provesti čipiranje (označavanje) spremnika za miješani komunalni otpad.

Spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada obilježavati će se RFID čipovima (radio frequency identification) i naljepnicom kako bi se javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada mogla obračunavati po količini otpada, odnosno prema volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17, 84/19) te Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021).

Svrha postupka je nužnost uspostave digitalne evidencije preuzimanja otpada. Svako kućanstvo plaćat će fiksni dio računa, a ostali dio računa ovisit će o broju pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad.  

Ukoliko će se građani odgovorno ponašati i odvajati otpad, miješanog komunalnog otpada trebalo bi biti značajno manje.

RFID čip sadrži radiofrekvenciju koji će prilikom pražnjenja evidentirati spremnik povezan s obračunskim mjestom i vrijeme pražnjenja spremnika. Svi spremnici za miješani komunalni otpad na području Općine biti će označeni, dok će cjelokupni proces obaviti djelatnici koncesionara.


Molimo građane da u razdoblju od 22. ožujka do 24. ožujka 2023. godine ostave spremnike za miješani komunalni otpad na ulici, odnosno na prvoj dostupnoj javnoj površini dok naši radnici ne prođu i dodijele RFID čip.

Ukoliko se u navedenom razdoblju ne uspije izvršiti označavanje spremnika pojedinih korisnika, molimo da vratite natrag na za to predviđeno mjesto (dvorište, smetlarnik i dr.), a označavanje će biti učinjeno u nekom od sljedećih rasporeda odvoza miješanog komunalnog otpada ili u drugom terminu koji odredi koncesionar. Naljepnica će biti znak da je čipiranje obavljeno.

S obzirom na nepoznatost terena odnosno samog područja pružanja usluge nažalost nismo u mogućnosti definirati u kojim se će naseljima i u kojem točno terminu provesti označavanja spremnika. Stoga naglašavamo važnost odlaganja spremnika na mjestu preuzimanja komunalnog otpada u navedenom terminu, odnosno u sva tri dana.

U svezi naknadnog označavanja spremnika korisnici se mogu obratiti  i davatelju javne usluge na navedene kontakte: tel: 00 385 49/587-810, e-mail: info@eko-flor.hr

Stoga kako bi što veći broj korisnika bio obavješten o važnosti postavljanja spremnika na mjesto sakupljanja otpada u više navedenim terminima i time djelatnicima olakšao i ubrzao cjelokupni proces ljubazno Vas molimo da se Obavijest koju dostavljamo u prilogu postavi na službenu stranicu JLS te pristupiti i obavještavanju putem medija javnog priopćavanja.

Za dodatne informacije stojim na raspolaganju.

S poštovanjem,

Mateja Kralj

EKO -FLOR PLUS D.O.O.
Sjedište:
Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje
OIB: 50730247993
tel : + 385 49/587-827
mob: VPN 4113
Web: http://www.eko-flor.hr/

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content