Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje

R E P U B L I K A    H R V A T S K A      
B R O D S K O – P O S A V S K A   Ž U P A N I J A
OPĆINA  VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 024-03/23-01/5
Urbroj : 2178-11-01-23-1
Vrpolje, 06. lipnja 2023. godine

PREDMET :  22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
                        – p o z i v –

            Sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za

PONEDJELJAK, 12. LIPNJA 2023. godine u 21,00 sat

            Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:

  1. Usvajanje Zapisnika o radu 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
  2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vrpolje,
  3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje,
  4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje,
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Vrpolje za 2023. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Vrpolje,
  7. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
  8. R a z l i č i t o.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content