Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni natječaj za davanje zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22, 37/22), članka 3. stavka 2. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/11 i 37/22) i članka 11. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje („Službeni glasnik Općine Vrpolje“ br. 6/23), Općinsko vijeće Općine Vrpolje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Vrpolje i to:
Poljoprivredno zemljište na području k.o. Stari Perkovci upisano u posjedovni list broj 674 Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar u Slavonskom Brodu i u zemljišno-knjižni uložak broj 565 kod Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Slavonskom Brodu sa rokom trajanja zakupa od 5 godina, kako slijedi:

Red. br.Broj k.č.br.Površina u m2Kultura i naziv rudineUkupno početna cijena zakupa (eur/kn)
1.206311739Oranica Selo – Trnjače109,07 eura/821,79 kn

Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja u tjednom tisku „Posavska Hrvatska“ i na službenim stranicama Općine Vrpolje www.vrpolje.hr.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom „ ZA NATJEČAJ, ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE -NE OTVARAJ“ , preporučeno poštom na adresu: OPĆINA VRPOLJE, Trg dr. Franje Tuđmana 1 , 35210 Vrpolje ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Vrpolje.

Tekst Javnog natječaja

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content