Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje

REPUBLIKA HRVATSKA      
BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 024-03/23-01/6
Urbroj: 2178-11-01-23-1
Vrpolje, 9. kolovoza 2023. godine

PREDMET :  23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
                        – p o z i v –

            Sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za

SRIJEDU, 16. KOLOVOZA 2023. godine u 20:30 sati

            Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine,
 2. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje,
 3. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje,
 4. Prijedlog Odluke o korištenju službenih vozila u vlasništvu Općine Vrpolje,
 5. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju obilježavanja 70. obljetnice osnivanja i rada DVD-a Stari Perkovci;
  a) za nabavu svečanih vatrogasnih odjela,
  b) za troškove organizacije obljetnice,
 6. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
 7. Različito.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić

Skip to content