Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Vrpolje

Na temelju članka 29. stavka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), članka 8. Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 98/22) i članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/22 i 37/22), Općinsko vijeće Općine Vrpolje na svojoj 24. sjednici održanoj dana 11. rujna 2023. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Vrpolje


Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Vrpolje donosi Program raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrpolje na koji je Ministarstvo
poljoprivrede dalo Prethodnu Suglasnost, Klasa: 945-01/18-01/780, Urbroj: 525-06/173-23-12
od 24. kolovoza 2023. godine.

Tekst cijele Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrpolje,
– Tekstualni dio Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
– Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja
– Suglasnost Ministarstva poljoprivrede

Skip to content