Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Upitnik za samoprocjenu za 2023. godinu

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22, u daljnjem tekstu ZPPI) Povjerenik za informiranje “štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama.”

U tu svrhu Povjerenik sukladno članku 35., stavku 3. ZPPI, između ostalog, obavlja nadzor i provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama prati provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama i propisa koji uređuju pravo na pristup informacijama te izvješćuje javnost o njihovoj provedbi predlaže tijelima javne vlasti poduzimanje mjera radi unaprjeđivanja ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Kako bi Povjerenik za informiranje mogao izvršavati navedene zadatke ZPPI nameće tijelima javne vlasti određene obveze, a Povjereniku za informiranje daje određene ovlasti. S obzirom na istaknute zadaće, ključne ovlasti i obveze su:

  • ovlast provedbe inspekcijskog nadzora temeljem podnesenih predstavki od strane korisnika prava na pristup informacijama ili po službenoj dužnosti, tj. temeljem inicijative samog Povjerenika za informiranje (članak 43. ZPPI), te
    obveza tijela javne vlasti da izvješćuju Povjerenika za informiranje, a posebno godišnja obveza dostave izvješća o provedbi ZPPI (članak 60., stavak 2. ZPPI).

UPITNIK ZA SAMOPROCJENU

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content