Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o popisu imovine i obveza Općine Vrpolje

Na temelju članka 14., 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i
Računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19 i 108/20.) i
članka 52. Statuta Općine Vrpolje „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22. i
37/22. i „Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 10/23.) Općinska načelnica dana 11. prosinca
2023. godine donijela je

O D L U K U
o popisu imovine i obveza Općine Vrpolje

Tekst Odluke

Skip to content