Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa javnih potreba u sportu na području Općine Vrpolje za 2024. godinu

Na temelju članka 10. i članka 23. Odluke o financiranju javnih potreba u sportu na
području Općine Vrpolje („Službeni glasnik Općine Vrpolje“, broj 11/23.), članka 6. Uredbe o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa
za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15. i 37/21.), i članka 5 i 12.
Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Vrpolje
(„Službeni glasnik Općine Vrpolje“, broj 2/23.), Općinska načelnica Općine Vrpolje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za predlaganje programa javnih potreba u sportu
na području Općine Vrpolje za 2024. godinu

 

 

Rok za podnošenje prijava odnosno prijedloga projekata i programa po ovom Javnom
natječaju je do 22. siječnja 2024. godine do 12,00 sati

Tekst Javnog natječaja
Upute za prijavitelje

Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
Obrazac 4
Obrazac 5
Obrazac 6
Obrazac 7
Obrazac 8
Obrazac 9
Obrazac 10
Obrazac 11

Obrazac ocjenjivanja

Skip to content