Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2024. godini

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11.,4/18 i 112/19.), članka 52. Statuta
Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/22 i 37/22 i „Službeni glasnik
Općine Vrpolje“ broj 10/23.) i članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Vrpolje („Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 1/23 i 7/23.), Općinska načelnica Općine
Vrpolje dana 22. prosinca 2023. godine donijela je

PLAN
prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Vrpolje u 2024. godini

 

Tekst Plana

Skip to content