Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika

Na temelju članka  4. stavka  1. i članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08, 43/09.,130/17., 114/18, 47/20.,134/20. i 143/21.) i članka 52. Statuta  Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske  županije“ br. 13/22. i 37/22. i „Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 10/23.), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 15. siječnja  2024. godine donijela je

O D L U K U
o provedbi mjera suzbijanja štetnika
na području Općine Vrpolje u 2024. godini

 

TEKST ODLUKE

PROGRAM

Skip to content