Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obavijest o početku izvođenja radova na području Općine Vrpolje

Obavijest o početku izvođenja radova na građenju građevine infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava (telekomunikacijski kabel), izvođača  Roaming Networks d.o.o. (OIB: 07194463753) u ime investitora Hrvatski Telekom d.d. (Radnička cesta 21, Zagreb, OIB: 81793146560).

Investitor radova je Hrvatski telekom d.d..

Skip to content