Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

34. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRPOLJE

Klasa : 024-03/24-01/8
Urbroj : 2178-11-01-24-1
Vrpolje, 11. lipnja 2024. godine

PREDMET :  34. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
                        – p o z i v –

Sazivam 34. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje za

UTORAK, 18. LIPNJA 2024. godine u 20,30 sati

      Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D:

  1. Usvajanje Zapisnika o radu 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
  2. Usvajanje Zapisnika o radu 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
  3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vrpolje,
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje,
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Vrpolje,
  6. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju obilježavanja 100. obljetnice osnivanja i rada DVD-a Vrpolje,
  7. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
  8. R a z l i č i t o.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić

Skip to content