Javni poziv za savjetovanje s javnošću  – Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrpolje

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama
(“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15.) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj
140/09.), upućuje se

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Općine Vrpolje

Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrpolje temelji se
sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i
32/20).
Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani,
udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji
svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke o
komunalnim djelatnostima na području Općine Vrpolje da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom
propisanom obrascu poslati na adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1,
35210 Vrpolje (s naznakom: “Savjetovanje s javnošću – Odluka o komunalnim
djelatnostima na području Općine Vrpolje ili na e-mail adresu opcina.vrpolje@gmail.com
zaključno s 06.06.2022. godine.


Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni uvrstiti će se u novu
prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrpolje koja će se
proslijediti Općinskom vijeću Općine Vrpolje na donošenje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o
provedenom javnom savjetovanju na službenim stranicama Općine Vrpolje www.vrpolje.hr.

Javni poziv- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrpolje
Tekst prijedloga Odluke
Obrazac
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Odgovori

Skip to content