D N E V N I  R E D :
1. Usvajanje Zapisnika o radu 3. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,   
2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara općine Vrpolje,
3. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja Općine Vrpolje,
4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2009.g.
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrpolje za 2009. godinu,
6. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
7. R a z l i č i t o.
Skip to content