JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog („N.N.“ br. 125/11, 64/15 i 112/18), članka…

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 31. st. 3. Statuta Općine Vrpolje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 9/09., 5/13., 14/14 i 1/18.), članka 20. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 14/11.) te Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu…

Skip to content