Obavijest kandidatima koji su se javili na Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Zaželi za Vrpolje III“, UP.02.1.1.16.0049

Obavijest kandidatima koji su se javili na Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Zaželi za Vrpolje III“, UP.02.1.1.16.0049

4 listopada, 2022

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanjeposlova na projektu „Zaželi za Vrpolje III“ – UP.02.1.1.16.0049 donosi Obavijest kandidatima koji su se javili na Javni poziv za prijam u radni odnos naodređeno vrijeme za obavljanjeposlova na…

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Vrpolje

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Vrpolje

3 listopada, 2022

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 36/15, 98/19), članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza  pokojnika  koji se financiraju iz Proračuna Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj  19/17) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja…

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu:<br>“Zaželi za Vrpolje III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0049

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu:
“Zaželi za Vrpolje III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0049

23 rujna, 2022

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalnepolitike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-19 od 12. kolovoza 2022. godine iUgovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda ufinancijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj:…

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje

5 rujna, 2022

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Vrpolje („Službenivjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 23/22) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 5. rujna 2022.godine donijela je sljedeću ODLUKUo…

Javni natječaj za davanje zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje

Javni natječaj za davanje zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje

24 lipnja, 2022

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22.), članka 3. i 20. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/11) i članka 12. Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za…

Odluka o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada– Revitalizacija zapuštenih javnih površina i održavanje istih na području Općine Vrpolje

Odluka o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada– Revitalizacija zapuštenih javnih površina i održavanje istih na području Općine Vrpolje

23 svibnja, 2022

Na temelju mjera aktivne politike zapošljavanja – Javni rad u suradnji s Hrvatskimzavodom za zapošljavanje Slavonski Brod te članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službenivjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje, dana 23.svibnja 2022. godine, donosi O D L U K…

Oglas  za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada

11 svibnja, 2022

Na temelju mjera aktivne politike zapošljavanja – Javni rad u suradnji s Hrvatskimzavodom za zapošljavanje Slavonski Brod te članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službenivjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje, dana 11.svibnja 2022. godine, donosiO G L A Sza prijam…

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske

16 ožujka, 2022

Nakon donošenja planova za industrijsku tranziciju pristupamo mapiranju dionika regionalnih lanaca vrijednosti raspisujući javne pozive za iskazivanje interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti. Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u…

Skip to content