Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Natječaji

Javni Natječaj za imenovanje pročelnika

Na temelju članka 17. i članka 19. st.2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) u nastavku teksta: Zakona

Rješenje o imenovanju Povjerenstva

Na temelju članka 20. stavka 2 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 46. Statuta Općine

JAVNI NATJEČAJ – ORANICA MANTEK U K.O. ČAJKOVCI

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), članka 3. i 20. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje (Službeni

O G L A S za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, KLASA:910-04/20-09/32, URBROJ:524-06-03-01-01/1-20-27 od 16. lipnja 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za

Objavljen 6. natječaj LAG-a za T.O.TO 2.1.3

Obavještavamo Vas da je LAG “Slavonska Ravnica” objavio natječaj za T.O. 2.1.3 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te

Skip to content