I. Izmjene i dopune Plana prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2021. godini

I. Izmjene i dopune Plana prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2021. godini

Na temelju članka 8., 9., 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11.,4/18 i 112/19.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 14/14, 1/18 i…

Zamolba – Istraživanje – Mišljenje građana o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku RH

Zamolba – Istraživanje – Mišljenje građana o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku RH

U sklopu Konferencije o budućnosti Europe Središnji državni ured za demografiju i mlade organizira međunarodnu Konferenciju o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. S ciljem uključivanja građana i dobivanja povratnih informacija o utjecaju pandemije na demografsku…

Skip to content