Obavijest HZMO – korisnici inozemnih mirovina

Obavijest HZMO – korisnici inozemnih mirovina

21 lipnja, 2023

Poštovani, obavještavamo vas da je Vlada R Hrvatske, na sjednici održanoj 25. svibnja 2023., donijela Odluku o dopunama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog primanja i korisnicima koji…

Plan korištenja godišnjih odmora u 2023. godini službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje

Plan korištenja godišnjih odmora u 2023. godini službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje

11 svibnja, 2023

Temeljem članaka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj ipodručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) ičlanka 14. stavak 1. Pravilnika o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrpolje(„Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 5/23), Općinska načelnica Općine Vrpolje…

Skip to content