Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Lovačkoj udruzi „Srna“ Čajkovci-Vrpolje- Stari Perkovci za kapitalna ulaganja

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Lovačkoj udruzi „Srna“ Čajkovci-Vrpolje- Stari Perkovci za kapitalna ulaganja

28 ožujka, 2023

Na temelju članka 2. Programa kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama i udrugama s područja Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 39/22), članka 6. stavka 3. podstavka 2. i stavka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata…

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje javnih potreba iz ostalih društvenih područja koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2023. godinu

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje javnih potreba iz ostalih društvenih područja koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2023. godinu

16 veljače, 2023

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcimafinanciranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge(„Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), članka 32. Pravilnika o financiranju programa iprojekata udruga koje su od interesa…

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u sportu na području Općine Vrpolje za 2023. godinu

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u sportu na području Općine Vrpolje za 2023. godinu

16 veljače, 2023

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcimafinanciranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge(„Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), članka 32. Pravilnika o financiranju programa iprojekata udruga koje su od interesa…

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi na području Općine Vrpolje za 2023. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi na području Općine Vrpolje za 2023. godinu

16 veljače, 2023

Na temelju članka 27. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba ukulturi („Narodne novine“ broj 83/22), članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima ipostupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro kojeprovode udruge („Narodne novine“ broj…

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje

15 veljače, 2023

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Vrpolje („Službenivjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 23/22 i 37/22) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službenivjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22 i 37/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 15.veljače 2023. godine donijela…

Skip to content