Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluke

Odluka o popisu imovine i obveza Općine Vrpolje

Na temelju članka 14., 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19 i 108/20.) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje

Skip to content