Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Okoliš

Odvoz krupnog (glomaznog) otpada

Podsjećamo sve korisnike usluga koncesionara EKO-FLOR PLUS d.o.o. da nam se sukladno objavljenom rasporedu, kao i zaprimljenoj obavijesti, približava odvoz krupnog (glomaznog) otpada. Odvoz je predviđen za 24.10.2023. (utorak). Važna

Prikupljanje reciklabilnog otpada

B) RECIKLABILNI OTPAD (papir i karton te plastika + metal) prikupljati će se jednom mjesečno, svaki treći (3.) četvrtak u mjesecu, prema niže navedenom rasporedu.→ U svrhu poticanja korisnika na

Mobilno reciklažno dvorište za travanj – odgoda

Mobilno reciklažno dvorište za travanj je po rasporedu trebalo biti 08.04.2023. u Čajkovcima – Komunalno skladište, Ulica Braće Radić 149, 08:00 – 14:00 sati, ali se isto odgađa za prvu

Obavijest o odvozu glomaznog otpada na području Općine Vrpolje

Obavještavamo Vas da će Runolist d.o.o., u suradnji sa Općinom preuzimati glomazni otpadna službenoj određenoj lokaciji postavljanjem spremnika prema rasporedu po naseljimaodređenog datuma i radnog vremena.Preuzimanje glomaznog otpada u okviru

MRD u Starim Perkovcima

Mobilno reciklažno dvorište je danas od 8:00 do 14:00 sati u Starim Perkovcima na igralištu. Idući mjesec je po ranije objavljenom rasporedu u Čajkovcima (druga subota u mjesecu).

Skip to content