Potpisan ugovor za projekt “S knjigom nismo sami”

Potpisan ugovor za projekt “S knjigom nismo sami”

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „S knjigom nismo sami“ u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Čitanjem do uključivog društva“ https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/12-knjiznica-potpisalo-ugovore-za-bibliobuse-u-vrijednosti-od-35-milijuna-kuna/21387 Dana 16 rujna 2021. godine, u prostorima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu općinska načelnica Općine Vrpolje Ankica…

Izgradnja Kulturno-turističkog centra Eko-etno kuća u Vrpolje

Izgradnja Kulturno-turističkog centra Eko-etno kuća u Vrpolje

Općina Vrpolje je 21. prosinca 2020. godine potpisala s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ugovor o dodjeli sredstava za financiranje projekta Izgradnje Kulturno-turističkog centra Eko-etno kuća u Vrpolju….

O G L A S za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

O G L A S za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, KLASA:910-04/20-09/32, URBROJ:524-06-03-01-01/1-20-27 od 16. lipnja 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014….

Skip to content