Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u sportu na području Općine Vrpolje za 2023. godinu

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u sportu na području Općine Vrpolje za 2023. godinu

16 veljače, 2023

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcimafinanciranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge(„Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), članka 32. Pravilnika o financiranju programa iprojekata udruga koje su od interesa…

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama ili organizacijama civilnog društva

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama ili organizacijama civilnog društva

9 veljače, 2023

Na temelju članka 6. stavka 3. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Vrpolje („Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 2/23) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/22 i 37/22), Općinska načelnica…

OBAVIJEST PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – UDRUGAMA (NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA) O DOSTAVI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU

OBAVIJEST PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – UDRUGAMA (NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA) O DOSTAVI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU

24 siječnja, 2023

Temeljem odredbi Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 31/15, 67/17, 115/18 i 21/21), obavezni ste Općinu Vrpolje kao davatelju financijskih sredstava sukladno Ugovoru o financijskoj potpori za provođenje programa rada i projekata za 2022. godinu…

Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2023. godinu

Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2023. godinu

30 prosinca, 2022

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15. i 37/21.) i članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje…

Skip to content