Godišnje izvješće o provedbi Povedbenog programa Općine Vrpolje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17,151/22) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 89/18) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uvedena je obveza izrade i donošenja provedbenih programa.


Provedbeni program Općine Vrpolje za razdoblje 2021. – 2025. godine kratkoročni je akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost.


Provedbeni program opisuje i osigurava postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom Općine Vrpolje.


Obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19).


Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Vrpolje je izvješće o napretku u
provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje izvršno tijelo
Općine Vrpolje, u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, izrađuje
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.godine.

Tekst godišnjeg izvještaja Provedbenog programa Općine Vrpolje

Tablični dio godišnjeg izvještaja Provedbenog programa Općine Vrpolje

Odgovori

Skip to content